fbpx
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden Algarve Retreat 2023

Artikel 1 Inleiding
Ik heb voor de leesbaarheid van het document de ik-vorm gekozen. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ wordt gebruikt, is het bedrijf Critically Align, Iris Reyes.
Iris Reyes
Van der Palmkade 168
1051RJ Amsterdam
Kamer van Koophandel nummer: 68450893
Contact via: info@irisreyesyoga.com

Artikel 2 BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN “ALIGNMENT AND FLOW YOGA RETREAT 2023″.

Controleer je boekingsgegevens zorgvuldig voordat je de betaling verricht; daarna kan ik geen verantwoordelijkheid meer nemen voor onjuiste informatie.

– Critically Align vereist een minimale boeking van tien mensen om de retraite door te laten gaan.

 1. Jouw plek bij Uitlijning en Flow Yoga Retraite is gereserveerd en verzekerd door het betalen van een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag.
 2. De rest van de betaling moet uiterlijk vier weken voor de dag van aankomst voldaan zijn.
  Als ik je betaling vier weken voor aanvang van de retraite niet heb ontvangen, kan je plaats aan iemand anders worden gegeven. In dit geval wordt de aanbetaling niet terugbetaald.
 3. Last Minute Boeking: Je Alignment and Flow Yoga Retreat 2023 plaats is verzekerd en gereserveerd door het totaalbedrag direct te betalen.
 4. Als je besluit je terug te trekken uit het programma (door ziekte of persoonlijke omstandigheden), heb je recht op restitutie van maximaal of een deel van de deelnamekosten:
  – 10 tot 8 weken voor aanvang van de yogaweek: 100% restitutie, minus de aanbetaling.
  – 7 tot 4 weken voor aanvang van de yogaweek: 50% restitutie, minus de aanbetaling.
  – Vanaf 4 weken voor aanvang van de yogaweek: 0% restitutie.
  – No-show beleid: er wordt 0% terugbetaald.
  – Als je te laat komt, moet je onmiddellijk contact met me opnemen. Als je te laat aankomt bij de retraite, wordt er 0% terugbetaald voor de dagen die je gemist hebt.
 5. Je mag je Yoga Week annuleren op voorwaarde dat de annulering wordt gedaan door de persoon die het boekingsformulier heeft ingediend en schriftelijk aan mij wordt gecommuniceerd.
  De annulering is van kracht vanaf de dag dat we het schriftelijke verzoek hebben ontvangen. De annuleringsvoorwaarden zullen worden toegepast (zie nr. vier hierboven).
 6. Ik accepteer geen verantwoordelijkheid voor reistickets zoals vliegtickets en treinen. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gast om een nauwkeurige aankomsttijd te organiseren en mij hiervan op de hoogte te stellen.
 7. Zodra de yoga week is begonnen, zal er geen restitutie of gedeeltelijke restitutie of ongebruikt deel van de yoga week worden terugbetaald in het geval van annulering door jou.
 8. Als je gezondheidsproblemen hebt, raadpleeg dan je arts om er zeker van te zijn dat je fit genoeg bent om deel te nemen aan de Yoga Week.
 9. Ik raad je sterk aan om een reisverzekering af te sluiten die verlies of letsel dekt, inclusief repatriëring indien nodig.
 10. Paspoorten, visa en gezondheid/medische vereisten: je bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa, evenals eventueel benodigde of vereiste inentingen of andere gezondheidsvereisten.
 11. Ik zal je persoonlijke gegevens aan niemand anders geven (behalve wanneer de autoriteiten dit vereisen). Ik zal je informatie bewaren en af en toe kan ik contact met je opnemen met mijn promotionele informatie.
 12. Critically Align, Iris Reyes behoudt alle auteursrechtelijke licentierechten en is exclusief eigenaar van alle foto’s en al het materiaal dat op mijn website wordt getoond. Deze informatie mag niet worden gekopieerd of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 3. AANSPRAKELIJKHEID

1. Kritisch uitlijnen. Iris Reyes zorgt voor een goed en ordelijk verloop van de workshop/retraite.

2. Deelname aan mijn workshop/retraite is op eigen risico. Critically Align, Iris Reyes is niet aansprakelijk voor letsel en schade als gevolg van het verblijf en de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of schade aan het eigendom.

3. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij Critically Align, Iris Reyes. De klager ontvangt binnen 14 dagen een antwoord.


Artikel 4. MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De yoga-activiteiten die ik aanbied zijn bedoeld voor ontspanning, meditatie, reflectie en verkenning van het lichaam/geest en niet als vervanging voor een medisch noodzakelijke behandeling of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.

2. Informeer Kritisch Uitlijnen- Iris Reyes voor de yogales altijd als je lichamelijke klachten hebt. Ik zal sommige oefeningen aanpassen of je gepersonaliseerde oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.


Artikel 5. WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA VAN RETRAITES

1. Ik ben vrijgesteld van het nakomen van mijn contractuele verplichtingen door oorzaken die niet konden worden voorzien of buiten mijn controle liggen, waaronder een natuurramp, een daad van de mens, een daad van de overheid en andere onpersoonlijke gebeurtenissen of voorvallen. Dat gezegd hebbende, ben ik integer en zal ik mijn best doen om je de genoemde diensten te leveren. Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om dit te garanderen, kan het echter onder bepaalde omstandigheden, bijv. Covid 19 beperkingen en voorschriften, nodig zijn om de yogaweek te annuleren. In geval van volledige annulering van de week, wordt u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht en ontvangt u 100% restitutie, inclusief de aanbetaling.

2. Kritisch Uitlijnen, Iris Reyes heeft het recht om het retraite programma te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer ik de workshop niet kan geven door ziekte of andere omstandigheden.
Critically Align, Iris Reyes zorgt voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanging. De deelnemers worden voor aanvang van de retraite per e-mail geïnformeerd.


Artikel 6. HUISREGELS
1. De locatie is rookvrij. Drugsmisbruik en overmatig alcoholgebruik zijn verboden tijdens de cursus of retraite.

2. Respect voor iedereen, ongeacht religie, opvattingen, geslacht en ontwikkeling, is een essentiële kernwaarde. Critically Align, Iris Reyes respecteert alle deelnemers en verwacht dat deelnemers respectvol met elkaar omgaan.

3. Behandel de locatie en omgeving zorgvuldig, net als je eigen huis. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker.

4. We staan geen harde muziek toe en proberen een rustige sfeer te handhaven. We hebben echter geen controle over het lawaai dat de omgeving kan produceren.

5. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden of de instructies van het personeel van de locatie niet opvolgen, kunnen uit de workshop/retraite worden verwijderd. Dit geeft de deelnemer echter geen recht op restitutie van de kosten.

6. Het maken van video/film of geluidsopnamen tijdens de yogaweek is alleen toegestaan na toestemming van Critically Align Iris Reyes.